Reiskosten
vragen

Heb ik recht op reiskostenvergoeding?

Er bestaat geen wettelijke regeling voor reiskostenvergoedingen. Een werkgever is dan ook niet verplicht om je reiskosten te vergoeden. In veel cao’s liggen bepalingen over een reiskostenregeling vast. Sommige bedrijven geven hun werknemers een standaard reiskostenvergoeding. Andere ondernemingen vergoeden de kosten van bus, trein en tram. Je ontvangt als uitzendkracht de kostenvergoedingen van het bedrijf waar je op dat moment werkt, voor zover OPUS. deze kostenvergoedingen netto mag uitkeren en de kostenvergoedingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van je functie.

Hoe hoog is mijn reiskostenvergoeding?

De tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten hangt meestal af van de afstand tussen je huis en je werk. De werkgever kan voor iedere kilometer die de werknemer aflegt 19 eurocent belastingvrij vergoeden, ongeacht het vervoermiddel dat deze gebruikt. Waar je daadwerkelijk recht op hebt, is afhankelijk van de reiskostenregeling van de opdrachtgever waar je op dat moment werkt.

En als ik met openbaar vervoer kom?

Sommige bedrijven komen je tegemoet in de reiskosten op basis van de tarieven van het openbaar vervoer. Om de door jou gemaakte kosten vergoed te krijgen, moet je de vervoerbewijzen (kopie kaartjes of een transactieoverzicht van de OV-chipkaart) inleveren met een declaratieformulier. Alleen volledig en juist ingevulde declaratieformulieren worden in behandeling genomen. We raden je om de originele kaartjes te bewaren.

Wat is kilometervergoeding?

Als je op verzoek van de werkgever je eigen auto gebruikt voor de uitoefening van je werkzaamheden mag een werkgever daarvoor kilometervergoeding betalen. Voorwaarde is wel, dat je nauwkeurig het aantal gereden kilometers, de adressen van de bezochte bedrijven en de data bijhoudt. De vergoeding bedraagt maximaal 19 cent netto onbelast per kilometer.