Reserveringen
vragen

Wat zijn reserveringen?

Je bouwt verschillende reserveringen op. Zoals vakantiedagen, vakantiegeld, kort verzuim en feestdagen. Vakantiedagen bouw je op om vakantie op te nemen, zodra je dit doet kun je ons vragen dit uit te betalen, simpel gezegd kan je dus betaald vakantie opnemen. Vakantiegeld is geld wat je kunt spenderen aan een vakantie. Iedereen in Nederland heeft namelijk recht op vakantie. Dit geld wordt eind mei/begin juni uitbetaald. Kort Verzuim krijg je als je bijvoorbeeld een bezoek doet aan de dokter of tandarts en Feestdagen kun je uit laten betalen op nationale feestdagen zoals Kerst of Pasen.

Hoeveel vakantiedagen krijg je per jaar?

Doorbetaalde vakantiedagen bouw je op; ieder gewerkt uur wordt er een bedrag voor je gereserveerd. Werk je gedurende het hele jaar door 40 uur in de week, dan heb je op jaarbasis recht op 25 vakantiedagen. Als je minder werkt, heb je recht op een evenredig deel aan vakantiedagen. Omdat vakantiekrachten korter werken, hebben ze recht op een evenredig deel van het wettelijk minimumaantal van 20 vakantiedagen per jaar.

Hoe vraag ik mijn vakantiedagen aan?

Vrije dagen of vakantie kan je direct aanvragen bij de werkgever waar je werkt en of via service@opus-uzb.nl. Staat de aanvraag ook al uit bij de werkgever, laat dit dan even weten. Je krijgt voor deze dag(en) uitbetaald mits je daar voldoende voor hebt gespaard. Wanneer je niet voldoende hebt gespaard kunnen wij enkel het gespaarde bedrag uitbetalen.

Kan ik mijn vakantiedagen ook uit laten betalen zonder dat ik vrij ben geweest?

Nee dit kan niet. Alleen wanneer er sprake is van een niet gewerkte dag.

Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld uitbetaald?

Je krijgt je vakantiegeld altijd in de laatste week van mei of de eerste week van juni van elk kalanderjaar uitbetaald.

Wanneer krijg ik mijn reserveringen uitbetaald als ik stop met werken?

Aan het einde van je dienstverband kun je uitbetaling van je reserveringen aanvragen. Doe je dit niet, dan wordt het opgebouwde bedrag na zes weken automatisch naar je overgemaakt. Je krijgt het dus altijd.

Worden feestdagen altijd uitbetaald?

Dat ligt er aan hoe lang je al voor OPUS. werkt. Werk je nog maar heel kort bij OPUS. dan heb je ook nog nauwelijks iets aan feestdagen opgespaard en heb je ook geen recht op een uitbetaalde feestdag of kreeg je die deels uitbetaald. Mocht je wel al een geruime tijd feestdagen hebben gespaard dan krijg je die uitbetaald op een feestdag waarop je niet werkt.