Uitzenden

I Stock 1051239748

Uitzendkrachten hebben een belangrijke rol gekregen in de banenmarkt. Uitzendkrachten kunnen bedrijven in staat stellen om wendbaar te zijn en verder te groeien. Uitzendwerk is ook waardevol voor de uitzendkracht zelf aangezien dit de eerste stappen kunnen zijn in de banenmarkt en het een gemakkelijke manier is van werk zoeken. Bij OPUS. kun je terecht voor het vinden van het perfecte uitzendpersoneel voor jouw bedrijf!

Waarom een uitzendkracht?

Een van de belangrijkste redenen om een uitzendkracht in te schakelen is de flexibiliteit. Het is namelijk gemakkelijk om een werknemer in te huren voor zolang dat nodig is. Mocht de werknemer na verloop van tijd niet meer nodig zijn, dan ben je ook niet verplicht om de werknemer nog in dienst te houden. Je betaalt daarom alleen de gemaakte uren (ook wel een nul uren contract genoemd). Mocht het niet matchen tussen jou en de werknemer, dan kan je zonder enkele problemen afscheid nemen van de werknemer en kan de uitzendkracht een andere baan zoeken. OPUS. kan hierin bemiddelen mocht dit het geval zijn. Echter kijken wij bij OPUS. vanaf het begin of de match goed is om dit soort zaken te voorkomen.

I Stock 1363627613

Uitzendwerk uitgelegd

Simpel, jij hebt vanwege bepaalde redenen tijdelijk of voor langere tijd personeel nodig, dan komt de vraag ‘’hoe kan ik flexibel op en afschalen en waar vind ik deze mensen?’’ Het is niet gek dat je dit personeel niet zelf kunt vinden, gelukkig is OPUS. hier dagelijks mee bezig.

Jij doet jouw aanvraag, vertelt ons wat het werk inhoudt en wat jij van een kandidaat verwacht. Dan is het aan ons! Wij selecteren de juiste kandidaat of werven deze wanneer wij op het moment nog geen geschikte kandidaat hebben. Wanneer wij de geschikte kandidaat vinden, bieden wij een contract aan. Gaat er een substantieel aantal werknemers aan de slag? Dan is het een optie om vanuit Opus een voorman/vrouw in te zetten om te ondersteunen in de aansturing.

De uitzendkracht krijgt van ons instructies en gaat vol goede moed bij jouw organisatie aan de slag! Zit het werk er op en is de uitzendkracht niet meer nodig? Dan stopt het werk en gaat deze persoon door naar de volgende opdracht.

Wat kost een uitzendkracht?

De kosten van een uitzendkracht zijn afhankelijk van een aantal factoren, denk aan:

 • Uurloon
 • Schaarste van het profiel
 • Cao
 • Locatie
 • Toeslagen

Hier hoef jij zelf gelukkig niet over na te denken, als wij het functieprofiel in kaart hebben, doen wij jou een voorstel toekomen.

I Stock 974203262

Past een uitzendkracht wel in mijn organisatie?

Tuurlijk, uitzendkrachten passen in elke organisatie! Er heerste in het algemeen vooroordelen over uitzendkrachten en dat deze enkel voor bepaalde jobs geschikt waren, dit is al lang niet meer het geval! De arbeidsmarkt is veranderd en jongeren worden steeds flexibeler. Niet iedereen wilt nog 20 jaar voor dezelfde werkgever werken, voor hen is uitzendwerk perfect. Daarentegen zien wij regelmatig dat een uitzendkracht en organisatie dusdanig goed matchen dat hier een vast dienstverband uit voortkomt.


Het inzetten van uitzendkrachten kan jouw organisatie veel brengen. Je kiest voor gemak en ontzorging. Het is tevens een oplossing voor mogelijke personele uitdagingen voor je bedrijf.

Uiteraard mag je een goede begeleiding en nazorg verwachten. Wij blijven er continue van op de hoogte hoe de uitzendkracht in de wedstrijd zit, maar ook hoe jullie het ervaren. Dit voorkomt verrassingen en geeft de mogelijkheid tijdig bij te sturen.

Uitzendkrachten via OPUS, hoe gaat dat in zijn werk?

 • Korte lijnen, bekende gezichten binnen OPUS. die altijd voor jou klaarstaan.

 • Altijd een gemotiveerde partner om aanspraak op te maken wanneer het gaat om tijdelijk of vast uitzendpersoneel.

 • Geen leverancier – afnemer relatie, wij gaan voor partnerships.

 • Meer focus op jouw core business, laat het vinden van personeel over aan ons.

 • Een streng selectieproces, waarbij niet alleen gekeken wordt naar het CV van de kandidaat, maar vooral naar wat deze persoon drijft.

 • Een toename in slagingskans, door onze grote pool aan uitzendkrachten is de kans op een effectieve invulling van jouw vacatures vele malen groter.

 • Echte aandacht. OPUS. gaat voor langdurig resultaat en een echte match, niet voor een snelle plaatsing in de hoop dat het wel goed komt.

 • Weg met al dat extra werk! Administratie, salariëring, ziekte, uitval, planning? Daar hoeft jouw personeel niet meer wakker van te liggen, dit alles nemen wij uit handen.

 • No Cure, no pay, wel zo eerlijk toch… je betaald per gewerkt uur, dus nooit kosten zonder resultaat.


De uitzendovereenkomst

De uitzendovereenkomst is een belangrijk onderdeel dat volgens het Burgerlijk Wetboek wordt gezien als een ‘bijzondere arbeidsovereenkomst’. De reden hiervoor is omdat het een arbeidsovereenkomst is waarbij er drie partijen betrokken zijn, namelijk: de uitzendkracht, het uitzendbureau (de uitlener) en de werkgever (de inlener). Het uitzendbureau stelt de werknemer ter beschikking bij de werkgever.


Het uitzendbeding

Een uitzendbeding is een belangrijk onderdeel van de uitzendovereenkomst dat ervoor moet zorgen dat de overeenkomst tussen uitzendkracht en uitzendbureau eindigt zodra de opdrachtgever/inlener de terbeschikkingstelling om welke reden dan ook beëindigd. Einde opdracht betekent einde van de uitzendovereenkomst. Het uitzendbeding treed tevens in werking wanneer de uitzendkracht de overeengekomen dienst niet langer kan of wil verrichten. Let op dat ziekte niet meer betekent dat het contract beëindigd, dit was namelijk voorheen wel zo.


Vakantiedagen uitzendkracht

De vakantiedagen van een uitzendkracht zijn afhankelijk van het dienstverband. Bij een nul uren contract heeft de uitzendkracht recht op zogenoemde doorbetaalde vakantie-uren. Dit houdt in dat de uitzendkracht per jaar recht heeft op 4 keer het aantal uren dat hij of zij per week werkt. Dit recht geldt voor alle uitzendkrachten met een nul uren contract.

Bij een fulltime dienstverband (40 uur) zijn dit 25 vakantiedagen. Hiervan zijn 20 dagen wettelijk en 5 vakantiedagen bovenwettelijk. Wanneer er geen volledige maand gewerkt is heeft een uitzendkracht recht op 16 ⅔ uur vakantie voor iedere gewerkte maand of een evenredig deel daarvan.


Vragen over uitzendkrachten

Wat is een uitzendkracht?

Een uitzendkracht is een medewerker die in dienst is bij een uitzendbureau en ter beschikking wordt gesteld aan een werkgever om daar tijdelijk werk te verrichten.

Wat kost een uitzendkracht?

De kosten van een uitzendkracht zijn afhankelijk van een aantal factoren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het uurloon, de CAO, de schaarste van het profiel, de locatie en mogelijke toeslagen.

Wat is een uitzendovereenkomst?

Een uitzendovereenkomst is een bijzondere arbeidsovereenkomst tussen een uitzendbureau en de uitzendkracht. Het wordt bijzonder genoemd omdat er drie partijen bij betrokken zijn, namelijk: de uitzendkracht, het uitzendbureau (de uitlener), en de werkgever (de inlener).